Single Point

لودسل‌هاي Single Point شرکت SEWHA با مدل‌هاي AB130 ، AB120 و AB140 از جنس آلومينيوم بوده و مي‌توانند در محيط‌هاي مرطوب مورد استفاده قرار گيرند. اين لودسل‌ها داراي IP65 مي‌باشند که مي‌توانند تحت پاشش آب بصورت کم فشار قرارگيرند.

لیست قیمت لودسل های Single Point شرکت SEWHA

قیمتابعاد لودسلظرفیتمدل لودسل
179,000 تومان 15×22×70 0.6 ~ 3 kgf AB120C
179,000 تومان 30×22×130 3 kgf AB120 - 3 kgf
179,000 تومان 30×22×130 5 kgf AB120 - 5 kgf
179,000 تومان 30×22×130 10 kgf AB120 - 10 kgf
179,000 تومان 30×22×130 15 kgf AB120 - 15 kgf
179,000 تومان 30×22×130 20 kgf AB120 - 20 kgf
179,000 تومان 30×22×130 30 kgf AB120 - 30 kgf
179,000 تومان 30×22×130 50 kgf AB120 - 50 kgf
313,000 تومان 60×60×174 30 kgf AB130 - 30 kgf
313,000 تومان 60×60×174 50 kgf AB130 - 50 kgf
313,000 تومان 60×60×174 60 kgf AB130 - 60 kgf
313,000 تومان 60×60×174 100 kgf AB130 - 100 kgf
313,000 تومان 60×60×174 150 kgf AB130 - 150 kgf
313,000 تومان 60×60×174 300 kgf AB130 - 300 kgf
488,000 تومان 76×75×200 500 kgf AB140 - 500 kgf
488,000 تومان 76×75×200 1000 kgf AB140 - 1000 kgf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120C برای ظرفیتهای کمتر از 3 کیلوگرم
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 3kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 5kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 10kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 15kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 20kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 30kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 50kgf
215,000 تومان
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB130 با ظرفیت 30kgf
377,000 تومان