نوع سیلندر یا استوانه ای القائی

PR حسگر مجاورتی نوع استوانه­ای

PRA حسگر مجاورتی نوع مقاوم به پاشش

PRD/PRDW long distance sensing proximity sensors

PRDAT/PRDAWT حسگر مجاورتی سنجش فاصله طولانی نوع مقاوم در برابر پاشش

PRDT/PRDWT نوع دو سیم DC حسگر مجاورتی القایی فاصله طولانی استوانه

PRDCM حسگر مجاورتی نوع اتصال فاصله طولانی

PRCM حسگر مجاورتی نوع اتصال استوانه ای

PRW cylindrical outgoing connector type proximity sensor

PRACM Cylindrical Spatter-Resistant connector ype proximity sensor

PRDACM Cylindrical Long-Distance Spatter-Resistant Connector Type Proximity Sensor

View as Grid List
Sort by
Display per page
سری PRACM حسگر مجاورتی سیلندری نوع اتصال دهنده مقاوم به پاشش
Call for pricing
PRCM حسگر مجاورتی نوع اتصال استوانه ای
Call for pricing
سری PRD/PRDW حسگر مجاورتی سنجش فاصله طولانی
Call for pricing
سری PRDACM حسگر مجاورتی استوانه ای نوع اتصال مقاوم به پاشش فاصله طولانی
Call for pricing
سری PRDAT/PRDAWT حسگر مجاورتی سنجش فاصله طولانی نوع مقاوم در برابر پاشش
Call for pricing
سری PRDT/PRDWT حسگر مجاورتی القایی فاصله طولانی استوانه نوع دو سیم DC
Call for pricing
سری PRW حسگر مجاورتی کانکتور خروجی نوع کابل استوانه ای
Call for pricing
سری PR حسگر مجاورتی نوع استوانه ای
Call for pricing