BA2M

BA2M نوع کوچک، بازتابنده منتشر همراه با فاصله سنجش طولانی
Manufacturer: autonics
Call for pricing

ویژگی های اصلی
  اجرای فاصله سنجش طولانی (2متر) با طراحی های نوری مخصوص
  حفاظت سازه IP64 (استاندارد IEC)
  شاخص ثبات توکار
 
در بر دارنده حساسیت تنظیم عملکرد
  صفحه نمایش LED دو رنگ

 

Product tags