اینورتر iG5A سه فاز کلاس 400 ولت

لیست قیمت درایوهای AC (اینورتر) سری iG5A - سه فاز کلاس 400 ولت

قیمتتوان خروجیInverter
تماس برای قیمت 0.4 kW SV004IG5A-4
تماس برای قیمت 0.4 kW SV004IG5A-4EN
تماس برای قیمت 0.75 kW SV008IG5A-4
تماس برای قیمت 0.75 kW SV008iG5A-4EN
تماس برای قیمت 1.5 kW SV015IG5A-4
تماس برای قیمت 1.5 kW SV015iG5A-4EN
تماس برای قیمت 2.2 kW SV022IG5A-4
تماس برای قیمت 2.2 kW SV022iG5A-4EN
تماس برای قیمت 4.0 kW SV040IG5A-4
تماس برای قیمت 4.0 kW SV040iG5A-4EN
تماس برای قیمت 5.5 kW SV055IG5A-4
تماس برای قیمت 7.5 kW SV075IG5A-4
تماس برای قیمت 11 kW SV110IG5A-4
تماس برای قیمت 15 kW SV150IG5A-4
تماس برای قیمت 18.5 kW SV185IG5A-4
تماس برای قیمت 22 kW SV220IG5A-4
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
درایو AC سری iG5A، توان 0.4 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 0.4 کیلووات، ورودی 3 فاز 220 ولت، خروجی 3 فاز 220 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 0.75 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 0.75 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 1.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 1.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 2.2 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 2.2 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 4.0 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 4.0 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 5.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 7.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 11 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 15 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 18.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
تماس برای قیمت
درایو AC سری iG5A، توان 22 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
تماس برای قیمت