BM

BM سنسور فتوالکتریک نوع کوچک و سبک متداول
تولید کننده: autonics
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی
 سوارکردن 
آسان در یک فضای محدود با اندازه کوچک و وزن سبک.
 مناسب برای تنظیم حساسیت توسط کنترل تنظیم حساسیت خارجی. (تنها نوع بازتابنده منتشر)
  سوار کردن
 
آسان بر اساس نوع پیچ شونده در سوراخ نصب.
 
  مدار حفاظت قطب قدرت معکوس.

 

برچسب های محصول