M4Y/M4W/M5W/M4M

Ampere meter
تولید کننده: autonics
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی
حداکثر. صفحه نمایش: 19،999 (M5W)
عملکرد خودکار صفر یا عملکرد HOLD به جز M5W
عملکرد انتخاب مقدار RMS / AVG ولتاژ AC
صفحه نمایش LED با  7 سگمنت
اندازه قالب با مشخصات DIN
شاخص، نوع خروجی از پیش تعیین شده منفرد، نوع خروجی از پیش تعیین شده مضاعف

 

 

برچسب های محصول