M4Y/M4W/M5W/M4M

Tacho/Speed meter
تولید کننده: autonics
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی

حداکثر. صفحه نمایش: 19،999 (M5W)، 1999  دیگران

عملکرد صفر خودکار یا عملکرد HOLD به جز  M5W

عملکرد انتخاب مقدار RMS / AVG ولتاژ  AC

صفحه نمایش LED  با  7 سگمنت

اندازه قالب با مشخصات DIN

شاخص، نوع خروجی از پیش تعیین شده منفرد، نوع خروجی از پیش تعیین شده مضاعف

 

برچسب های محصول