PT

جعبه اتصال
تولید کننده: autonics
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی

LEDقرمز نشانه وضعیت

اجازه عملکرد سنسورهای متعدد با انرژی تکی

تحقق راحتی برای سیم کشی و یا خط قدرت

ساختار ضد آب IP67 (استاندارد IEC) با پوشش ضد آب، (ساختار ضد آب IP52 با پوشش حفاظت)

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب های محصول