VFD015M21

اینورتر 1.5KW تکفاز دلتا با توان 2 اسب
تومان