تایمر آنالوگ

شمارنده ها و زمان سنج ها ابزارهای اساسی مورد استفاده در فرایند خودکار یا اتوماسیون در صنایع گوناگون است. شرکت آتونیکس طیف وسیعی از شمارنده ها و زمان سنج های صنعتی را طراحی نموده و مورد آزمایش قرار داده است و تقاضا و رتبه استاندارد جهانی را برآورده می­نماید.

ATS محدوده وسیع گزینه های تامین انرژی و تنظیم زمن همه در طرح باریک

ATN  تایمر چند کاربردی ولتاژ جهانی DIN W48 × H48mm

AT8PSN/AT8PMN تایمر تاخیری خاموش حالت جامد DIN W48 × H48mm

AT8SDN تایمر ستاره – دلتا DIN W48 × H48mm

ATE تایمرتاخیری حالت جامد DIN W48 × H48mm

 W 22 mm x H 28 mm ATMMiniature Analog Timers

View as Grid List
Sort by
Display per page
محدوده وسیع گزینه های تامین انرژی و تنظیم زمن همه در طرح باریک
Call for pricing
تایمر چند کاربردی ولتاژ جهانی DIN W48 × H48mm
Call for pricing
تایمر تاخیری خاموش حالت جامد DIN W48 × H48mm
Call for pricing
تایمر ستاره – دلتا DIN W48 × H48mm
Call for pricing
تایمرتاخیری حالت جامد DIN W48 × H48mm
Call for pricing
Miniature Analog Timers W 22 mm x H 28 mm
Call for pricing