حسگرهای نوری الکتریکی یا فتوالکتریک

حسگرهای نوری الکتریکی برای آشکارسازی فاصله/ حضور یا عدم حضور اشیای به کمک نصب فرستنده و گیرنده نوری بکار برده می شود.

حسگرهای فتوالکتریک از دسته نوری برای آشکارسازی حضور یا عدم حضور یک شیئ استفاده می کند. این  فن اوری برای تعیین اندازه و تمرکزیا کنتراست یک شیء بکار می رود. چهار نوع اهداف کلی خطوط تولید حسگر فتوالکتریک طراحی شده است تا از عملکرد فن آوری پیشرفته ترکیب شده با فن آوری نوری و الکتریکی اطمینان یافته و بطور وسیعی در حوزه های مختلف صنعت و برای بهینه کردن کارکردها، کیفیت، قابلیت انعطاف و اعتماد بکار گرفته شوند در همین حال این محصول بطور قوی در بازار رقابت در کنار قیمت مناسب در کل صنعت باقی مانده است. حوزه های کاربردی حس گرهای فتوالکتریک شامل خطوط خودکار صنعتی، آسانسورها، تسهیلات پارکینگ، خدمات لوژستیکی، وسایل نیمه هادی، دستگاه های بسته بندی و حوزه های فعالیت ساختمانی می باشند.

الف- حسگرهای ریز نوری

BS5 حسگرهای جدید کابلی اضافه شده به خط بالا برای گزینه­های کاربری گسترده

ب- نوع منبع تغذیه تعبیه شده

BX حسگرهای فتوالکتریک نوع ترمینال برای فاصله­های طولانی

BEN نوع ولتاژ جهانی فشرده، با تقویت کننده توکار

ج- نوع سیلندری

BR حسگرهای فتوالکتریک استوانه­ای

د- قطعات کمکی

MST نوار بازتابنده در اندازه­های مختلف

ر- نوع تقویت کننده تعبیه شده

BTS عملکرد قابل اطمینان بسته بندی شده در یک بدنه فوق فشرده

BTF تحقق اندازه فوق باریک و عملکرد سنجش قابل اعتماد

BA2M نوع کوچک، بازتابنده منتشر همراه با فاصله سنجش طولانی

BJ سنسور فتوالکتریک نوع جمع و جور و سنجش از راه دور

BY نوع همگام سازی ساتع کننده / گیرنده کوچک

BYD حسگر فتوالکتریک نوع انعکاسی منتشر کننده کوچک و انعکاسی همگرا

BPS حسگر فتوالکتریک باریک برای سنجش فاصله کانونی

BM سنسور فتوالکتریک نوع کوچک و سبک متداول

BMS پاسخ نوع سرعت بالا با مدار حفاظت از خروجی توکار

س- نوع یو شکل

BUP شکل یو حسگر فتوالکتریک نوع قالب تقویت شده با پلاستیک

ش- نوع سطح مایع

BL عملکرد سنجش برتر در طراحی فشرده

View as Grid List
Sort by
Display per page
BTS عملکرد قابل اطمینان بسته بندی شده در یک بدنه فوق فشرده
Call for pricing
BR حسگرهای فتوالکتریک استوانه ای
Call for pricing
BS5 حسگرهای جدید کابلی اضافه شده به خط بالا برای گزینه¬های کاربری گسترده
Call for pricing
BUP شکل یو حسگر فتوالکتریک نوع قالب تقویت شده با پلاستیک
Call for pricing
BX حسگرهای فتوالکتریک نوع ترمینال برای فاصله¬های طولانی
Call for pricing
MST نوار بازتابنده در اندازه های مختلف
Call for pricing
BEN نوع ولتاژ جهانی فشرده، با تقویت کننده توکار
Call for pricing
BTF تحقق اندازه فوق باریک و عملکرد سنجش قابل اعتماد
Call for pricing