نوع تقویت کننده تعبیه شده

BTS عملکرد قابل اطمینان بسته بندی شده در یک بدنه فوق فشرده

BTF تحقق اندازه فوق باریک و عملکرد سنجش قابل اعتماد

BA2M نوع کوچک، بازتابنده منتشر همراه با فاصله سنجش طولانی

BJ سنسور فتوالکتریک نوع جمع و جور و سنجش از راه دور

BY نوع همگام سازی ساتع کننده / گیرنده کوچک

BYD حسگر فتوالکتریک نوع انعکاسی منتشر کننده کوچک و انعکاسی همگرا

BPS حسگر فتوالکتریک باریک برای سنجش فاصله کانونی

BM سنسور فتوالکتریک نوع کوچک و سبک متداول

BMS پاسخ نوع سرعت بالا با مدار حفاظت از خروجی توکار

View as Grid List
Sort by
Display per page
BTS عملکرد قابل اطمینان بسته بندی شده در یک بدنه فوق فشرده
Call for pricing
BTF تحقق اندازه فوق باریک و عملکرد سنجش قابل اعتماد
Call for pricing
BA2M نوع کوچک، بازتابنده منتشر همراه با فاصله سنجش طولانی
Call for pricing
BJ سنسور فتوالکتریک نوع جمع و جور و سنجش از راه دور
Call for pricing
BY نوع همگام سازی ساتع کننده / گیرنده کوچک
Call for pricing
BYD حسگر فتوالکتریک نوع انعکاسی منتشر کننده کوچک و انعکاسی همگرا
Call for pricing
BPS حسگر فتوالکتریک باریک برای سنجش فاصله کانونی
Call for pricing
BM سنسور فتوالکتریک نوع کوچک و سبک متداول
Call for pricing