نمونه نصب پانل

واحد های نمایشی که در اندازه های مختلف می باشند، می توانند بیش از 60 مشخصه و سیگنال متفاوت را برای اهداف نظارتی گوناگون نمایش دهند. 

D5W  واحد نمایش فقط نوع نشانگر 

 D5Y واحد نمایش فقط نوع نشانگر

View as Grid List
Sort by
Display per page
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
Call for pricing
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
Call for pricing