رله های حالت جامد

رله های حالت جامد(SSR) وسایل سوئیچینگ یا کلیدزنی بادوام و قابل اعتمادی هستند و جایگزین های ایده آلی برای رله های مکانیکی می باشند.

الف- نوع سوکتی یا پریزدار

SRS1 محصول SSR بسیار معتبر تنظیم شده با قدرت دی الکتریک 4،000VAC

ب- مونه خنک کن قابل جداسازی

SR1

نوع هیت سینک قابل جدا شدن با طراحی باریک و جهانی و قدرت دی SSR  الکتریک 4،000VAC

ج-یکپارچه با خنک کن

SRH1      SSR بسیار قابل اعتماد با با قدرت دی الکتریک 4000VAC

 د- سینک حرارتی باریک قابل جداشدن

SRC1  SSR نوع سینک حرارتی قابل جدا شدن باریک بسیار معتبر با قدرت دی الکتریک 4000VAC

ر- نمونه ورودی آنالوگ

SRPH1  SSR نوع ورودی آنالوگ با فاز  کنترل چرخه

View as Grid List
Sort by
Display per page
نوع هیت سینک قابل جدا شدن با طراحی باریک و جهانی و قدرت دی SSR الکتریک 4،0...
Call for pricing
SSR نوع هیت سینک قابل جدا شدن باریک بسیار معتبر با قدرت دی الکتریک 4000VAC
Call for pricing
SSR بسیار قابل اعتماد با با قدرت دی الکتریک 4000VAC
Call for pricing
SSR نوع ورودی آنالوگ با فاز کنترل چرخه
Call for pricing
محصول SSR بسیار معتبر تنظیم شده با قدرت دی الکتریک 4،000VAC
Call for pricing