SR1

نوع هیت سینک قابل جدا شدن با طراحی باریک و جهانی و قدرت دی SSR الکتریک 4،000VAC
Manufacturer: autonics
Call for pricing

ویژگی های اصلی

افزایش راحتی کاربر با طراحی کلی و کوچک

قدرت دی الکتریک برتر: 4،000VAC

قابلیت اطمینان بهبود یافته با به حداکثر رساندن بهره وری حفاظت حرارتی با بورد سرامیک

پشتیبانی از بازگشت نوع ضریب صفر/ نوع تصادفی

کنترل وضعیت ورودی با ورودی LED سبز