Shear Beam

لودسل‌هاي Shear Beam شرکت SEWHA با مدل‌هاي SB210 از جنس استيل و LB210 از جنس استينلس استيل(استيل ضد زنگ) مي‌باشد. اين لودسل‌ها داراي IP66 مي‌باشند که مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد.این گروه از محصولات شرکت SEWHA دارای استاندارد OIML می باشد.

لیست قیمت لودسل های Shear Beam شرکت SEWHA

قیمتجنس لودسلظرفیتمدل لودسل
تماس برای قیمت استیل 150 kgf SB210 - 150 kgf
تماس برای قیمت استیل 200 kgf SB210 - 200 kgf
تماس برای قیمت استیل 300 kgf SB210 - 300 kgf
تماس برای قیمت استیل 500 kgf SB210 - 500 kgf
تماس برای قیمت استیل 1 tf SB210 - 1 tf
تماس برای قیمت استیل 2 tf SB210 - 2 tf
تماس برای قیمت استیل 3 tf SB210 - 3 tf
تماس برای قیمت استیل 5 tf SB210 - 5 tf
تماس برای قیمت استیل 10 tf SB210 - 10 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 150 kgf LB210 - 150 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 250 kgf LB210 - 250 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 300 kgf LB210 - 300 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 500 kgf LB210 - 500 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 1 tf LB210 - 1 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 2 tf LB210 - 2 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 3 tf LB210 - 3 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 5 tf LB210 - 5 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 10 tf LB210 - 10 tf

 

View as Grid List
Sort by
Display per page
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل ضد زنگ
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 200kgf از جنس استیل
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 250kgf از جنس استیل ضد زنگ
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل ضد زنگ
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 500kgf از جنس استیل
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 500kgf از جنس استیل ضد زنگ
Call for pricing
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 1tf از جنس استیل
Call for pricing