واحدهای نمایشی

واحدهای نمایش در اندازه های مختلف را می توان برای بیش از ۶۰ نوع مشخصه گوناگون و سیگنال ها برای اهداف نمایشی گوناگون به کار برد.

الف- نمایشگر7 قطعه ای نمونه از جنس دیود نوری

D1SA  واحد نمایش 7 بخشی

D1SC واحد نمایش 7 بخشی

ب- نمونه نصب پانل

D5Y واحد نمایش فقط نوع نشانگر

D5W  واحد نمایش فقط نوع نشانگر

ج- نمایشگر16 قطعه ای نمونه از جنس دیود  نوری

D1AA واحد نمایش 16 بخشی

د- نوع نمایش هوشمند

DS/DA قابل گسترش تا 24 رقم و اتصال لمسی تکی و جایگزین

View as Grid List
Sort by
Display per page
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
Call for pricing
واحد نمایش 16 بخشی
Call for pricing
واحد نمایش 7 بخشی
Call for pricing
قابل گسترش تا 24 رقم و اتصال لمسی تکی و جایگزین
Call for pricing
واحد نمایش 7 بخشی
Call for pricing
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
Call for pricing