SRPH1

SSR نوع ورودی آنالوگ با فاز کنترل چرخه
Manufacturer: autonics
Call for pricing

ویژگی های اصلی

کنترل قدرت / کنترل چرخه / کنترل فاز (چرخه ثابت / چرخه متغیر) با ورودی آنالوگ 4-20mA در دسترس است

قدرت دی الکتریک برتر: 4،000VAC

قابلیت اطمینان بهبود یافته با به حداکثر رساندن بهره وری حفاظت از گرما با طراحی یکپارچه هیت سینک و بورد سرامیک

روش نصب های مختلف (DIN ریلی، جلوی پانل)

وضعیت چک ورودی با ورودی LED (سبز)