MT4N

متر پانلی چند رقمی اندازه کوچک DIN W48 × H24mm
Manufacturer: autonics
Call for pricing

ویژگی های اصلی
گزینه های خروجی مختلف (پیش فرض: شاخص) خروجی ارتباطی RS485، جریان (DC4-20mA)، NPN / PNP خروجی کلکتور باز، خروجی تماس با رله
حداکثر. اندازه گیری ورودی: 50VDC، 250VAC، DC500mA، AC5A
محدوده صفحه نمایش: -1،999-9999
عملکرد مقیاس بالا /  پایین برای کارایی بالا
اندازه گیری  فرکانس AC : محدوده 0.1-9،999 هرتز
عملکرد های مختلف: نظارت بر عملکرد برای حداکثر و حداقل. عملکرد نمایش  مقدار، عملکرد صفحه نمایش تاخیر چرخه، عملکرد صفر، عملکرد اتصحیح  نمایش  بالا، عملکرد مقیاس جریان خروجی
منبع تغذیه: 12-24VDC / VAC، 100-240VAC