TA

راحت و دقیق با الگوریتم کنترل دمای MICOM & PID
Manufacturer: autonics
Call for pricing

امکانات

عملکرد کنترل بهبود یافته با میکرو کامپیوتر توکار

اتخاذ الگوریتم جدید کنترل PID خود تنظیم

: ON / OFF قابل انتخاب،  کنترلPID  (با SW اسلاید خارجی)

بررسی وضعیت کنترل  آسان با لامپ نشانگر انحراف

: شاخص LED  (انحراف (قرمز، سبز  LED (خروجی (قرمز

خروجی تنظیم شماره گیری عملکرد   OFF

 

 

Product tags