VFD022B43

اینورتر دلتا 3 فاز 2.2KW سری VFD-B با ورودی 380V با قدرت اسب 3
تومان