اینورتر iG5A سه فاز کلاس 400 ولت

لیست قیمت درایوهای AC (اینورتر) سری iG5A - سه فاز کلاس 400 ولت

قیمتتوان خروجیInverter
750,000 تومان 0.4 kW SV004IG5A-4
861,000 تومان 0.4 kW SV004IG5A-4EN
841,000 تومان 0.75 kW SV008IG5A-4
970,000 تومان 0.75 kW SV008iG5A-4EN
1,081,000 تومان 1.5 kW SV015IG5A-4
1,196,000 تومان 1.5 kW SV015iG5A-4EN
1,164,000 تومان 2.2 kW SV022IG5A-4
1287,000 تومان 2.2 kW SV022iG5A-4EN
1,650,000 تومان 4.0 kW SV040IG5A-4
1,765,000 تومان 4.0 kW SV040iG5A-4EN
2,030,000 تومان 5.5 kW SV055IG5A-4
2,488,000 تومان 7.5 kW SV075IG5A-4
2,677,000 تومان 11 kW SV110IG5A-4
3,141,000 تومان 15 kW SV150IG5A-4
4,224,000 تومان 18.5 kW SV185IG5A-4
4,652,000 تومان 22 kW SV220IG5A-4
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
درایو AC سری iG5A، توان 0.4 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
900,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 0.4 کیلووات، ورودی 3 فاز 220 ولت، خروجی 3 فاز 220 و...
1,034,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 0.75 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
1,010,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 0.75 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
1,165,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 1.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
1,298,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 1.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
1,436,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 2.2 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
1,397,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 2.2 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
1,545,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 4.0 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
1,980,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 4.0 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,118,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 5.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,436,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 7.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 و...
2,998,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 11 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
3,213,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 15 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
3,770,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 18.5 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ...
5,069,000 تومان
درایو AC سری iG5A، توان 22 کیلووات، ورودی 3 فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ول...
5,583,000 تومان