کشش سنج

لیست قیمت Tension Meter شرکت SEWHA

قیمتظرفیتمدل لودسل
3,106,000 تومان 10 tf ST800E - 10 tf
214,000 تومان 10 tf ST800E - Shackel - 10 tf
5,519,200 تومان 20 tf ST800E - 20 tf
769,000 تومان 20 tf ST800E - Shackle - 20 tf
6,212,000 تومان 30 tf ST800E - 30 tf
1,260,000 تومان 30 tf ST800E - Shackle - 30 tf
9,652,000 تومان 50 tf ST800E - 50 tf
2,455,000 تومان 50 tf ST800E - Shackle - 50 tf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل کششی شرکت SEWHA با ظرفیت 10 تن
4,287,000 تومان
دو عدد شگل مربوط به لودسل کششی با ظرفیت 10 تن
297,000 تومان
لودسل کششی شرکت SEWHA با ظرفیت 20 تن بدون شگل ها
7,617,000 تومان
دو عدد شگل مربوط به لودسل کششی با ظرفیت 20 تن
1,062,000 تومان
لودسل کششی شرکت SEWHA با ظرفیت 30 تن بدون شگل ها
8,573,000 تومان
دو عدد شگل مربوط به لودسل کششی با ظرفیت 30 تن
1,739,000 تومان
لودسل کششی شرکت SEWHA با ظرفیت 50 تن بدون شگل ها
13,320,000 تومان
دو عدد شگل مربوط به لودسل کششی با ظرفیت 50 تن
3,389,000 تومان