باسکول آویز

لیست قیمت باسکول آویز (Crane Scale)شرکت SEWHA

قیمتظرفیتمدل لودسل
4,324,000 تومان 1 tf TBS - 1 tf
5,068,000 تومان 3 tf TBS - 3 tf
5,203,000 تومان 5 tf TBS - 5 tf
10,678,000 تومان 10 tf TBS - 10 tf
17,700,000 تومان 15 tf TBS - 15 tf
23,146,000 تومان 20 tf TBS - 20 tf
52,737,000 تومان 30 tf TBS - 30 tf
153,752,000 تومان 50 tf TBS - 50 tf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 1 تن
5,189,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 3 تن
6,083,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 5 تن
6,245,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 10 تن
12,815,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 15 تن
21,242,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 20 تن
27,777,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 30 تن
63,286,000 تومان
باسکول آویز شرکت SEWHA با ظرفیت 50 تن
184,504,000 تومان