S-Beam

لودسل‌هاي S-Type مي‌تواند در هر دو حالت فشاري و کششي مورد استفاده قرار گيرد. شيوه قرار گرفتن اين لودسل به‌گونه‌اي است که نيروي اعمالي به صورت عمودي از مرکز لودسل عبور می کند. براي اطمينان از اين قضيه از بلبرينگ‌هاي ميله‌دار استفاده مي‌‌شود.
لودسل‌هاي S-Type شرکت SEWHA با مدل‌هاي SS300 وLS330 داراي ظرفيت‌هاي 50کيلوگرم الي 10 تن و با جنس استيل و يا استينلس استيل مي‌باشد. اين لودسل‌ها داراي IP66 مي‌باشد و مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد.

لیست قیمت لودسل های S-Beam شرکت SEWHA

قیمتجنس لودسلظرفیتمدل لودسل
311,000 تومان استیل 50 kgf SS300 - 50 kgf
311,000 تومان استیل 100 kgf SS300 - 100 kgf
311,000 تومان استیل 150 kgf SS300 - 150 kgf
311,000 تومان استیل 200 kgf SS300 - 200 kgf
311,000 تومان استیل 300 kgf SS300 - 300 kgf
311,000 تومان استیل 500 kgf SS300 - 500 kgf
311,000 تومان استیل 1 tf SS300 - 1 tf
311,000 تومان استیل 2 tf SS300 - 2 tf
350,000 تومان استیل 3 tf SS300 - 3 tf
443,000 تومان استیل 5 tf SS300 - 5 tf
761,000 تومان استیل 10 tf SS300 - 10 tf
419,000 تومان استیل ضد زنگ 50 kgf LS300 - 50 kgf
419,000 تومان استیل ضد زنگ 100 kgf LS300 - 100 kgf
419,000 تومان استیل ضد زنگ 150 kgf LS300 - 150 kgf
419,000 تومان استیل ضد زنگ 300 kgf LS300 - 300 kgf
419,000 تومان استیل ضد زنگ 500 kgf LS300 - 500 kgf
443,000 تومان استیل ضد زنگ 1 tf LS300 - 1 tf
443,000 تومان استیل ضد زنگ 2 tf LS300 - 2 tf
589,000 تومان استیل ضد زنگ 3 tf LS300 - 3 tf
664,000 تومان استیل ضد زنگ 5 tf LS300 - 5 tf
947,000 تومان استیل ضد زنگ 10 tf LS300 - 10 tf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 50kgf از جنس استیل
374,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 50kgf از جنس استیل ضد زنگ
503,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 100kgf از جنس استیل
374,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 100kgf از جنس استیل ضد زنگ
503,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل
374,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل ضد زنگ
503,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 200kgf از جنس استیل
374,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل
374,000 تومان
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل ضد زنگ
503,000 تومان