پرینترهای صنعتی

لیست قیمت پرینترهای صنعتی شرکت SEWHA

قیمتروش چاپنوع نصبمدل پرینتر
969,000 تومان نقطه ای رومیزی SE-7200D
884,000 تومان حرارتی رومیزی SE-7200T
969,000 تومان نقطه ای روی تابلو SE-7300D
864,000 تومان حرارتی روی تابلو SE-7300T
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
پرینتر صنعتی شرکت SEWHA از نوع رومیزی و چاپ نقطه ای
1,164,000 تومان
پرینتر صنعتی شرکت SEWHA از نوع رومیزی و چاپ حرارتی
1,062,000 تومان
پرینتر صنعتی شرکت SEWHA برای نصب روی تابلو و چاپ نقطه ای
1,164,000 تومان
پرینتر صنعتی شرکت SEWHA جهت نصب روی تابلو و چاپ حرارتی
1,062,000 تومان