Low Profile

لودسل‌هاي Low Profile داراي مقطع دايره شکل بصورت استوانه با ارتفاع کم مي‌باشد و مي‌تواند در هر دو حالت فشاري و کششي مورد استفاده قرار گيرند. نيرو مي‌بايد بصورت عمودي به مرکز اين لودسل اعمال گردد.
لودسل‌هايLow Profile شرکت SEWHA با مدل‌هاي SL400 و SL410 داراي ظرفيت‌هاي 1تن الي 200 تن و با جنس استيل و يا استيل ضد زنگ مي‌باشند. اين لودسل‌ها دارايIP67 مي‌باشند و مي‌توانند مغروق در آب باشند.

لیست قیمت لودسل های Low Profile شرکت SEWHA

قیمتخطای مرکبجنسظرفیتمدل لودسل
1,610,000 تومان 0.05 % استیل 1 tf SL400 - 1 tf
1,610,000 تومان 0.05 % استیل 2 tf SL400 - 2 tf
1,610,000 تومان 0.05 % استیل 3 tf SL400 - 3 tf
1,805,000 تومان 0.05 % استیل 5 tf SL400 - 5 tf
1,805,000 تومان 0.05 % استیل 10 tf SL400 - 10 tf
2,168,000 تومان 0.05 % استیل 20 tf SL400 - 20 tf
2,400,000 تومان 0.05 % استیل 30 tf SL400 - 30 tf
2,903,000 تومان 0.05 % استیل 50 tf SL400 - 50 tf
5,248,000 تومان 0.05 % استیل 100 tf SL400 - 100 tf
1,711,000 تومان 0.02 % استیل 1 tf SL410 - 1 tf
1,711,000 تومان 0.02 % استیل 2 tf SL410 - 2 tf
1,711,000 تومان 0.02 % استیل 3 tf SL410 - 3 tf
1,866,000 تومان 0.02 % استیل 5 tf SL410 - 5 tf
1,866,000 تومان 0.02 % استیل 10 tf SL410 - 10 tf
2,300,000 تومان 0.02 % استیل 20 tf SL410 - 20 tf
2,300,000 تومان 0.02 % استیل 30 tf SL410 - 30 tf
3,657,000 تومان 0.02 % استیل 50 tf SL410 - 50 tf
5,602,000 تومان 0.02 % استیل 100 tf SL410 - 100 tf
9,702,000 تومان 0.02 % استیل 200 tf SL410 - 200 tf
2,016,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 1 tf LL410 - 1 tf
2,016,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 2 tf LL410 - 2 tf
2,016,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 3 tf LL410 - 3 tf
2,112,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 5 tf LL410 - 5 tf
2,192,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 10 tf LL410 - 10 tf
2,614,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 20 tf LL410 - 20 tf
2,614,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 30 tf LL410 - 30 tf
3,657,000 تومان 0.05 % استیل ضدزنگ 50 tf LL410 - 50 tf

 

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل SL400 شرکت SEWHA با ظرفیت 1tf
1,932,000 تومان
لودسل SL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 1tf
2,054,000 تومان
لودسل LL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 1tf از جنس استیل ضد زنگ
2,420,000 تومان
لودسل SL400 شرکت SEWHA با ظرفیت 2tf
1,932,000 تومان
لودسل SL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 2tf
2,054,000 تومان
لودسل LL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 2tf از جنس استیل ضد زنگ
2,420,000 تومان
لودسل SL400 شرکت SEWHA با ظرفیت 3tf
1,932,000 تومان
لودسل SL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 3tf
2,054,000 تومان
لودسل LL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 3tf از جنس استیل ضد زنگ
2,420,000 تومان