چند خروجی

در این بخش منابع تغذیه با دو یا سه ولتاژ و جریان خروجی مختلف ارائه میگردد.

لیست قیمت منابع تغذیه سوئیچینگ چند خروجی

قیمتمشخصاتمدل منبع تغذیه
157,000 تومان

Double Output
1st Output: 5V / 6A
2nd Output: 24V / 3A

D-100B
162,000 تومان Double Output
1st Output: 5V / 12A
2nd Output: 12V / 5A
D-120A
169,000 تومان Double Output
1st Output: 5V / 6A
2nd Output: 24V / 4A
D-120B
88,000 تومان Triple Output
1st Output: 5V / 5A
2nd Output: 12V / 2.5A
3rd Output: -12V / 0.5A
T-60B
171,000 تومان Triple Output
1st Output: 5V / 4A
2nd Output: 12V / 2A
3rd Output: 24V / 1.5A
T-80A
202,000 تومان Triple Output
1st Output: 5V / 6A
2nd Output: 12V / 2A
3rd Output: 24V / 2A
T-100B
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
منبع تغذیه سوئیچینگ دارای دو خروجی مستقل خروجی اول : 5ولت / 6آمپر ، خروجی ...
190,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ دارای دو خروجی مستقل خروجی اول : 5ولت / 12آمپر ، خروجی...
196,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ دارای دو خروجی مستقل خروجی اول : 5ولت / 6آمپر ، خروجی ...
204,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ دارای سه خروجی مستقل خروجی اول : 5ولت / 5آمپر ، خروجی ...
107,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ دارای سه خروجی مستقل خروجی اول : 5ولت / 4آمپر ، خروجی ...
207,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ دارای سه خروجی مستقل خروجی اول : 5ولت / 6آمپر ، خروجی ...
244,000 تومان