Shear Beam

لودسل‌هاي Shear Beam شرکت SEWHA با مدل‌هاي SB210 از جنس استيل و LB210 از جنس استينلس استيل(استيل ضد زنگ) مي‌باشد. اين لودسل‌ها داراي IP66 مي‌باشند که مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد.این گروه از محصولات شرکت SEWHA دارای استاندارد OIML می باشد.

لیست قیمت لودسل های Shear Beam شرکت SEWHA

قیمتجنس لودسلظرفیتمدل لودسل
330,000 تومان استیل 150 kgf SB210 - 150 kgf
330,000 تومان استیل 200 kgf SB210 - 200 kgf
330,000 تومان استیل 300 kgf SB210 - 300 kgf
330,000 تومان استیل 500 kgf SB210 - 500 kgf
330,000 تومان استیل 1 tf SB210 - 1 tf
342,000 تومان استیل 2 tf SB210 - 2 tf
342,000 تومان استیل 3 tf SB210 - 3 tf
409,000 تومان استیل 5 tf SB210 - 5 tf
650,000 تومان استیل 10 tf SB210 - 10 tf
455,000 تومان استیل ضد زنگ 150 kgf LB210 - 150 kgf
455,000 تومان استیل ضد زنگ 250 kgf LB210 - 250 kgf
455,000 تومان استیل ضد زنگ 300 kgf LB210 - 300 kgf
455,000 تومان استیل ضد زنگ 500 kgf LB210 - 500 kgf
428,000 تومان استیل ضد زنگ 1 tf LB210 - 1 tf
472,000 تومان استیل ضد زنگ 2 tf LB210 - 2 tf
472,000 تومان استیل ضد زنگ 3 tf LB210 - 3 tf
647,000 تومان استیل ضد زنگ 5 tf LB210 - 5 tf
988,000 تومان استیل ضد زنگ 10 tf LB210 - 10 tf

 

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل
398,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل ضد زنگ
546,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 200kgf از جنس استیل
398,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 250kgf از جنس استیل ضد زنگ
546,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل
398,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل ضد زنگ
547,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 500kgf از جنس استیل
398,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل LB210 با ظرفیت 500kgf از جنس استیل ضد زنگ
547,000 تومان
لودسل Shear Beam شرکت SEWHA مدل SB210 با ظرفیت 1tf از جنس استیل
398,000 تومان