نمایشگر وزن

راهنمای انتخاب نمایشگر های شرکت SEWHA

 1) نمایشگرهای بدون رله خروجی  

SI 460A
SI 480E
SI 200 SI 300 SI 4630E SI 4010 SI 4000
 2        4  4 ورودی خارجی
RS232
RS485 RS485   RS422/RS485     پورت سریال اکستنشن
          Limit Mode
          Packer Mode
          Checker Mode
          Accmulator Mode

2) نمایشگرهای دارای رله خروجی

SI 460C
SI 580E
SI 4500 SI 4410 SI 4400 SI 4300 SI 4200 SI 4100 SI 4010R
4 6 6 6 5 6 6 3 تعداد رله های کنترلی خروجی
4 4 4 4 4 4 4 4 ورودی خارجی
RS232
RS485               پورت سریال اکستنشن
    Limit Mode
      Packer Mode
        Checker Mode
          Accmulator Mode

لیست قیمت نمایشگرهای شرکت SEWHA

قیمتابعاد نمایشگرخروجی رلهمدل نمایشگر
719,000 تومان 105×200×175 ندارد SI - 4000
719,000 تومان 105×200×175 ندارد SI - 4010
830,000 تومان 105×200×175 3 عدد SI - 4010R
868,000 تومان 105×200×175 6 عدد SI - 4100
1,708,000 تومان 105×200×175 6 عدد SI - 4200
1,449,000 تومان 105×200×175 5 عدد SI - 4300
تماس برای قیمت 30×22×130 6 عدد SI - 4400
1,529,000 تومان 105×200×175 6 عدد SI - 4410
1,710,000 تومان 105×200×175 6 عدد SI - 4500
749,000 تومان 48×96×135 ندارد SI - 480E
878,000 تومان 48×96×135 4 عدد SI - 580E
890,000 تومان 96×96×116.5 4 عدد SI - 460C
749,000 تومان 96×96×116.5 ندارد SI - 460A - MODBUS
719,000 تومان 96×96×116.5 ندارد SI - 460A
719,000 تومان 170×190×122 ندارد SI - 300
568,000 تومان 96×48×41 ندارد SI - 200
1,595,000 تومان 150×400×170 ندارد SI - 4630E
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4000
864,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4010
864,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4010R
998,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4100
1,043,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4200
2,054,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4300
1,742,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4400
تماس برای قیمت
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4410
1,836,000 تومان
نمایشگر وزن شرکت SEWHA مدل SI 4500
2,051,000 تومان