رله های حالت جامد

رله های حالت جامد(SSR) وسایل سوئیچینگ یا کلیدزنی بادوام و قابل اعتمادی هستند و جایگزین های ایده آلی برای رله های مکانیکی می باشند.

الف- نوع سوکتی یا پریزدار

SRS1 محصول SSR بسیار معتبر تنظیم شده با قدرت دی الکتریک 4،000VAC

ب- مونه خنک کن قابل جداسازی

SR1

نوع هیت سینک قابل جدا شدن با طراحی باریک و جهانی و قدرت دی SSR  الکتریک 4،000VAC

ج-یکپارچه با خنک کن

SRH1      SSR بسیار قابل اعتماد با با قدرت دی الکتریک 4000VAC

 د- سینک حرارتی باریک قابل جداشدن

SRC1  SSR نوع سینک حرارتی قابل جدا شدن باریک بسیار معتبر با قدرت دی الکتریک 4000VAC

ر- نمونه ورودی آنالوگ

SRPH1  SSR نوع ورودی آنالوگ با فاز  کنترل چرخه

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
نوع هیت سینک قابل جدا شدن با طراحی باریک و جهانی و قدرت دی SSR الکتریک 4،0...
تماس برای قیمت
SSR نوع هیت سینک قابل جدا شدن باریک بسیار معتبر با قدرت دی الکتریک 4000VAC
تماس برای قیمت
SSR بسیار قابل اعتماد با با قدرت دی الکتریک 4000VAC
تماس برای قیمت
SSR نوع ورودی آنالوگ با فاز کنترل چرخه
تماس برای قیمت
محصول SSR بسیار معتبر تنظیم شده با قدرت دی الکتریک 4،000VAC
تماس برای قیمت