Truck Weight

اين نوع لودسلها از نوع فشاری بوده و در برابر شوک و نيروهای جانبی مقاوم می باشند. طراحی آنها به صورتی است که علاوه بر استقامت، نصبشان نیز ساده است. لودسل های Truck weight شرکت SEWHA با مدل های SB900، SB910، SB920وSBW  با ظرفیت 10 تن الی 30 تن موجود می باشند. اين لودسل‌ها دارای درجه حفاظتی IP67 هستند که مي‌توانند مغروق در آب نیز باشند.

لیست قیمت لودسل های Truck Weight شرکت SEWHA

قیمتخطای مرکبنرخ خروجیظرفیتمدل لودسل
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.04 mV/V 10 tf SB900 - 10 tf
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.04 mV/V 15 tf SB900 - 15 tf
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.04 mV/V 25 tf SB900 - 25 tf
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.006 mV/V 10 tf SB910 - 10 t
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.006 mV/V 25 tf SB910 - 25 tf
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.004 mV/V 25 tf SB920 - 25 tf
تماس برای قیمت 0.03 % 2.0 ±0.004 mV/V 30 tf SB920 - 30 tf
تماس برای قیمت 0.02 % 2.0 ±0.006 mV/V 20 tf SBW - 20 tf
تماس برای قیمت 0.02 % 2.0 ±0.006 mV/V 25 tf SBW - 25 tf
تماس برای قیمت 0.02 % 2.0 ±0.006 mV/V 30 tf SBW - 30 tf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB900 با ظرفیت 10tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB900 با ظرفیت 15tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB900 با ظرفیت 25tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB910 با ظرفیت 10tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB910 با ظرفیت 25tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB920 با ظرفیت 25tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SB920 با ظرفیت 30tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SBW با ظرفیت 20tf
تماس برای قیمت
لودسل مخصوص وزن کامیون شرکت SEWHA مدل SBW با ظرفیت 25tf
تماس برای قیمت