موتورهای پله ای

موتورهای پله ای الکتریسیته را به حرکت چرخشی تبدیل می کند. و می تواند با دقت برحسب اینکه چگونه می چرخد و با چه سرعتی، قابل کنترل است. موتورهای پله ای توسط یک محرک کنترل می شوند که پالس هائی را به موتور می فرستند و باعث چرخش آن می شوند. تعداد پالس ها ئی که موتور را می چرخاند برابر با تعداد پالس هائی است که به محرک تغذیه می شود.موتور با نرخی که برابر با تعداد پالس های با فرکانس مشابه به چرخش در می آید. موتورهای پله ای 2 و 5 فازه آتونیکس عملیات و کنترل فوق العاده دقیق تجهیزات صنعتی، مانند SMT برای نیمه هادی ها، تجهیزات ادرای و رایانه ای، تجهیزات پزشگی و غیرو را تضمین می کند

موتورهای استپر(پله ای) موتورهای الکتریکی هستند که با تبدیل جریان الکتریکی به یله های مساوی از یک چرخش کامل، خود بچرخش در می آیند

نوع میله ای

AKقابل اطمینان و مقرون به صرفه: دقت بالا، سرعت بالا و گشتاور بالا

نمونه ترمز داخلی

AK-B موتور استپر مرحله ایی- نوع 5 - ترمز غیرقابل انتقال 60mm

 

نوع عمل کننده چرخان

AK-R موتور پله ای 5 فاز نوع موتور روتاری

نوع میله خالی

AHKنوع 5 شفت توخالی- موتور استپر مرحله ایی 42mm / 60mm / 85mm

نوع دنده دار

AK-GBموتور استپر مرحله ایی - دنده ای + ترمز غیرقابل انتقال نوع 5

AK-Gموتور استپر پنج مرحله ای نوع دنده ای

 

عمل کننده چرخان- نوع دارای ترمز داخلی

 AK-RBRotary Actuator + Brake built-in type 5-Phase Stepper Motor

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
نوع 5 شفت توخالی- موتور استپر مرحله ایی 42mm / 60mm / 85mm
تماس برای قیمت
قابل اطمینان و مقرون به صرفه: دقت بالا، سرعت بالا و گشتاور بالا
تماس برای قیمت
موتور استپر مرحله ایی- نوع 5 - ترمز غیرقابل انتقال 60mm
تماس برای قیمت
موتور استپر مرحله ایی - دنده ای + ترمز غیرقابل انتقال نوع 5
تماس برای قیمت
موتور پله ای 5 فاز نوع موتور روتاری
تماس برای قیمت
Rotary Actuator + Brake built-in type 5-Phase Stepper Motor
تماس برای قیمت
موتور استپر پنج مرحله ای نوع دنده ای
تماس برای قیمت