S-Beam

لودسل‌هاي S-Type مي‌تواند در هر دو حالت فشاري و کششي مورد استفاده قرار گيرد. شيوه قرار گرفتن اين لودسل به‌گونه‌اي است که نيروي اعمالي به صورت عمودي از مرکز لودسل عبور می کند. براي اطمينان از اين قضيه از بلبرينگ‌هاي ميله‌دار استفاده مي‌‌شود.
لودسل‌هاي S-Type شرکت SEWHA با مدل‌هاي SS300 وLS330 داراي ظرفيت‌هاي 50کيلوگرم الي 10 تن و با جنس استيل و يا استينلس استيل مي‌باشد. اين لودسل‌ها داراي IP66 مي‌باشد و مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد.

لیست قیمت لودسل های S-Beam شرکت SEWHA

قیمتجنس لودسلظرفیتمدل لودسل
تماس برای قیمت استیل 50 kgf SS300 - 50 kgf
تماس برای قیمت استیل 100 kgf SS300 - 100 kgf
تماس برای قیمت استیل 150 kgf SS300 - 150 kgf
تماس برای قیمت استیل 200 kgf SS300 - 200 kgf
تماس برای قیمت استیل 300 kgf SS300 - 300 kgf
تماس برای قیمت استیل 500 kgf SS300 - 500 kgf
تماس برای قیمت استیل 1 tf SS300 - 1 tf
تماس برای قیمت استیل 2 tf SS300 - 2 tf
تماس برای قیمت استیل 3 tf SS300 - 3 tf
تماس برای قیمت استیل 5 tf SS300 - 5 tf
تماس برای قیمت استیل 10 tf SS300 - 10 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 50 kgf LS300 - 50 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 100 kgf LS300 - 100 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 150 kgf LS300 - 150 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 300 kgf LS300 - 300 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 500 kgf LS300 - 500 kgf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 1 tf LS300 - 1 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 2 tf LS300 - 2 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 3 tf LS300 - 3 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 5 tf LS300 - 5 tf
تماس برای قیمت استیل ضد زنگ 10 tf LS300 - 10 tf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 50kgf از جنس استیل
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 50kgf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 100kgf از جنس استیل
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 100kgf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 150kgf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 200kgf از جنس استیل
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل SS300 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل
تماس برای قیمت
لودسل S-Beam شرکت SEWHA مدل LS300 با ظرفیت 300kgf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت