مقاومت ترمز دینامیکی iS7

جدول راهنمای انتخاب یونیت ترمز دینامیکی (DB Unit) و مقاومت ترمز دینامیکی (DB Resistor) برای درایوهای iS7

تغذیه ورودی درایوتوان درایومدل DB Unitتعداد DB Unit
مورد نیاز
نوع مقاومتتعداد مقاومت
مورد نیاز
سه فاز کلاس 400 ولت 0.75 kW تعبیه شده داخلی - 600 Ω / 150 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 1.5 kW تعبیه شده داخلی - 300 Ω / 300 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 2.2 kW تعبیه شده داخلی - 200 Ω / 400 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 3.7 kW تعبیه شده داخلی - 130 Ω / 600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 5.5 kW تعبیه شده داخلی - 85 Ω / 1000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 7.5 kW تعبیه شده داخلی - 60 Ω / 1200 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 11 kW تعبیه شده داخلی - 40 Ω / 2000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 15 kW تعبیه شده داخلی - 30 Ω / 2400 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 18.5 kW تعبیه شده داخلی - 20 Ω / 3600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 22 kW تعبیه شده داخلی - 20 Ω / 3600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 30 kW SV370DBU-4 1 16.9 Ω / 6400 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 37 kW SV370DBU-4 1 16.9 Ω / 6400 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 45 kW SV550DBU-4 1 11.4 Ω / 9600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 55 kW SV550DBU-4 1 11.4 Ω / 9600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 75 kW SV750DBU-4 1 8.4 Ω / 12800 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 90 kW SV550DBU-4 2 4.5 Ω / 15000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 110 kW SV750DBU-4 2 3.5 Ω / 17000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 132 kW SV750DBU-4 2 3 Ω / 20000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 160 kW SV2200DBU-4 1 2.5 Ω / 25000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 185 kW SV2200DBU-4 1 2 Ω / 30000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 220 kW SV2200DBU-4 1 2 Ω / 30000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 280 kW SV2200DBU-4 2 1.5 Ω / 40000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 315 kW SV2200DBU-4 2 1 Ω / 60000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 375 kW SV2200DBU-4 2 1 Ω / 60000 W 1

نکته

میزان توان مقاومت‌ها بر اساس دوره فعالیت 5% و مدت زمان ترمز 15 ثانیه برآورد شده است. برای استفاده از ترمز دینامیکی در دوره فعالیت 10%، میزان توان مقاومت باید 2 برابر گردد.

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
مقاومت ترمز دینامیکی 1.5 اهم 40000 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 1 اهم 60000 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 11.4 اهم 9600 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 120 اهم 600 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 1200 اهم 100 وات
تماس برای قیمت
مقاومت ترمز دینامیکی 130 اهم 600 وات
تماس برای قیمت
مقاومت ترمز دینامیکی 150 اهم 150 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 16.9 اهم 6400 وات
تومان