کارت توسعه iS7

لیست قیمت کارتهای توسعه (Option Card) سریiS7

قیمتنوع عملکردOption Card
تماس برای قیمت کارت شبکه Profibus-DP OPTION PROFIBUS-DP,SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه DeviceNet OPTION DEVICENET,SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه CANopen OPTION CANopen, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه CC-Link OPTION CC-LINK, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه اترنت (Modbus-TCP) OPTION MODBUS TCP, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه LonWorks OPTION LONWORKS, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه Rnet/Fnet OPTION RNET, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت شبکه RAPIEnet OPTION RAPIENET, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت ورودی انکودر OPTION ENCODER, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت PLC OPTION PLC, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت Safety OPTION SAFETY, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت سنکرون سازی OPTION SYNCHRONIZATION, SV-IS7
تماس برای قیمت کارت منبع تغذیه کمکی OPTION AUXILIARY POWER, SV-IS7
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
ماجول توسعه شبکه Profibus-DP جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه DeviceNet جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه CANopen جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه CC-Link جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه Ethernet، پشتیبانی از پروتوکل Modbus-TCP جهت نصب در درایو‌...
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه LonWorks جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه R-Net / F-Net جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه شبکه RAPIEnet جهت نصب در درایو‌های AC سری iS7
تماس برای قیمت
ماجول توسعه ورودی انکودر با سطح ولتاژ 5/12/15 V قابل نصب در درایو‌های AC سر...
تماس برای قیمت