منابع تغذیه با حالت کلیدزنی

منابع تغذیه با حالت کلیدزنی منابع تغذیه الکترونیکی هستند که توان الکتریکی را به صورت موثری با بکارگیری تنظیم کننده کلیدزنی تبدیل می کند

الف- منبع تغذیه کوچک با حالت کلیدی

SP  سوئیچینگ منبع انرژی نوع نصب ریل DIN

ب- منبع تغذیه با حالت کلیدی- با ریل با استاندارد DIN

SPB  تامین انرژی حالت سویئچینگ ریل DIN

ج- منبع تغذیه با حالت کلیدی

SPA  سوئیچینگ منبع انرژی با حداقل سازی نویز و موج

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
سوئیچینگ منبع انرژی نوع نصب ریل DIN
تماس برای قیمت
سوئیچینگ منبع انرژی با حداقل سازی نویز و موج
تماس برای قیمت
تامین انرژی حالت سویئچینگ ریل DIN
تماس برای قیمت