کنترلرهای حرکتی

کنترلرهای حرکتی وسایلی هستند که سیگنال های پالسی را برای کنترل دقیق و مناسب محرک های موتور پله ای و خود موتورهای پله ای تولید می کنند.

 PMC کنترلرهای حرکتی سیگنال پالس را برای کنترل موتورهای پله ای و محرک ها تولید میکند و سری های آتونیکس کنترلری است که سیستم سرو و پله ای را فعال و کنترل می کند

نوع سرعت بالا

PMC-2HSPکنترلر درونیابی سرعت بالای 2 محوره

PMC-1HS/2HSسرعت بالا کنترلگر حرکت قابل برنامه ریزی بسیار سریع 1،2 محور

نوع صفحه - نمایش یا مدار کنترل

PMC-4B-PCI کنترلگر حرکت قابل برنامه ریزی نوع بوردی 1،2 محور

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
کنترلر درونیابی سرعت بالای 2 محوره
تماس برای قیمت
کنترلگر حرکت قابل برنامه ریزی نوع بوردی 1،2 محور
تماس برای قیمت
سرعت بالا کنترلگر حرکت قابل برنامه ریزی بسیار سریع 1،2 محور
تماس برای قیمت