Single Point

لودسل‌هاي Single Point شرکت SEWHA با مدل‌هاي AB130 ، AB120 و AB140 از جنس آلومينيوم بوده و مي‌توانند در محيط‌هاي مرطوب مورد استفاده قرار گيرند. اين لودسل‌ها داراي IP65 مي‌باشند که مي‌توانند تحت پاشش آب بصورت کم فشار قرارگيرند.

لیست قیمت لودسل های Single Point شرکت SEWHA

قیمتابعاد لودسلظرفیتمدل لودسل
تماس برای قیمت 15×22×70 0.6 ~ 3 kgf AB120C
تماس برای قیمت
30×22×130 3 kgf AB120 - 3 kgf
تماس برای قیمت
30×22×130 5 kgf AB120 - 5 kgf
تماس برای قیمت
30×22×130 10 kgf AB120 - 10 kgf
تماس برای قیمت
30×22×130 15 kgf AB120 - 15 kgf
تماس برای قیمت
30×22×130 20 kgf AB120 - 20 kgf
تماس برای قیمت
30×22×130 30 kgf AB120 - 30 kgf
تماس برای قیمت
30×22×130 50 kgf AB120 - 50 kgf
تماس برای قیمت
60×60×174 30 kgf AB130 - 30 kgf
تماس برای قیمت
60×60×174 50 kgf AB130 - 50 kgf
تماس برای قیمت
60×60×174 60 kgf AB130 - 60 kgf
تماس برای قیمت
60×60×174 100 kgf AB130 - 100 kgf
تماس برای قیمت
60×60×174 150 kgf AB130 - 150 kgf
تماس برای قیمت
60×60×174 300 kgf AB130 - 300 kgf
تماس برای قیمت
76×75×200 500 kgf AB140 - 500 kgf
تماس برای قیمت
76×75×200 1000 kgf AB140 - 1000 kgf
مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120C برای ظرفیتهای کمتر از 3 کیلوگرم
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 3kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 5kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 10kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 15kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 20kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 30kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB120 با ظرفیت 50kgf
تماس برای قیمت
لودسل Single Point شرکت SEWHA مدل AB130 با ظرفیت 30kgf
تماس برای قیمت