نمونه نصب پانل

واحد های نمایشی که در اندازه های مختلف می باشند، می توانند بیش از 60 مشخصه و سیگنال متفاوت را برای اهداف نظارتی گوناگون نمایش دهند. 

D5W  واحد نمایش فقط نوع نشانگر 

 D5Y واحد نمایش فقط نوع نشانگر

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
تماس برای قیمت
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
تماس برای قیمت