Low Profile

لودسل‌هاي Low Profile داراي مقطع دايره شکل بصورت استوانه با ارتفاع کم مي‌باشد و مي‌تواند در هر دو حالت فشاري و کششي مورد استفاده قرار گيرند. نيرو مي‌بايد بصورت عمودي به مرکز اين لودسل اعمال گردد.
لودسل‌هايLow Profile شرکت SEWHA با مدل‌هاي SL400 و SL410 داراي ظرفيت‌هاي 1تن الي 200 تن و با جنس استيل و يا استيل ضد زنگ مي‌باشند. اين لودسل‌ها دارايIP67 مي‌باشند و مي‌توانند مغروق در آب باشند.

لیست قیمت لودسل های Low Profile شرکت SEWHA

قیمتخطای مرکبجنسظرفیتمدل لودسل
تماس برای قیمت 0.05 % استیل 1 tf SL400 - 1 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 2 tf SL400 - 2 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 3 tf SL400 - 3 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 5 tf SL400 - 5 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 10 tf SL400 - 10 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 20 tf SL400 - 20 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 30 tf SL400 - 30 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 50 tf SL400 - 50 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل 100 tf SL400 - 100 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 1 tf SL410 - 1 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 2 tf SL410 - 2 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 3 tf SL410 - 3 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 5 tf SL410 - 5 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 10 tf SL410 - 10 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 20 tf SL410 - 20 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 30 tf SL410 - 30 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 50 tf SL410 - 50 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 100 tf SL410 - 100 tf
تماس برای قیمت
0.02 % استیل 200 tf SL410 - 200 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 1 tf LL410 - 1 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 2 tf LL410 - 2 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 3 tf LL410 - 3 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 5 tf LL410 - 5 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 10 tf LL410 - 10 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 20 tf LL410 - 20 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 30 tf LL410 - 30 tf
تماس برای قیمت
0.05 % استیل ضدزنگ 50 tf LL410 - 50 tf

 

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
لودسل SL400 شرکت SEWHA با ظرفیت 1tf
تماس برای قیمت
لودسل SL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 1tf
تماس برای قیمت
لودسل LL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 1tf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت
لودسل SL400 شرکت SEWHA با ظرفیت 2tf
تماس برای قیمت
لودسل SL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 2tf
تماس برای قیمت
لودسل LL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 2tf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت
لودسل SL400 شرکت SEWHA با ظرفیت 3tf
تماس برای قیمت
لودسل SL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 3tf
تماس برای قیمت
لودسل LL410 شرکت SEWHA با ظرفیت 3tf از جنس استیل ضد زنگ
تماس برای قیمت