مقاومت ترمز دینامیکی iG5A

جدول راهنمای انتخاب مقاومت ترمز دینامیکی (DB Resistor) برای درایوهای سری iG5A

تغذیه ورودی درایوتوان درایونوع مقاومتتعداد مقاومت مورد نیاز
سه فاز کلاس 200 ولت 0.4 kW 300 Ω / 100 W 1
سه فاز کلاس 200 ولت 0.75 kW 150 Ω / 150 W 1
سه فاز کلاس 200 ولت 1.5 kW 60 Ω / 300 W 1
سه فاز کلاس 200 ولت 2.2 kW 50 Ω / 400 W 1
سه فاز کلاس 200 ولت 3.7 kW 33 Ω / 600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 0.4 kW 1200 Ω / 100 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 0.75 kW 600 Ω / 150 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 1.5 kW 300 Ω / 300 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 2.2 kW 200 Ω / 400 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 3.7 kW 120 Ω / 600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 5.5 kW 85 Ω / 1000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 7.5 kW 60 Ω / 1200 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 11 kW 40 Ω / 2000 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 15 kW 30 Ω / 2400 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 18.5 kW 20 Ω / 3600 W 1
سه فاز کلاس 400 ولت 22 kW 20 Ω / 3600 W 1

نکته

میزان توان مقاومت‌ها بر اساس دوره فعالیت 5% و مدت زمان ترمز 15 ثانیه برآورد شده است.

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
مقاومت ترمز دینامیکی 120 اهم 600 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 1200 اهم 100 وات
تماس برای قیمت
مقاومت ترمز دینامیکی 130 اهم 600 وات
تماس برای قیمت
مقاومت ترمز دینامیکی 150 اهم 150 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 200 اهم 400 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 30 اهم 2400 وات
تومان
مقاومت ترمز دینامیکی 300 اهم 100 وات
تماس برای قیمت
مقاومت ترمز دینامیکی 300 اهم 300 وات
تومان