واحدهای نمایشی

واحدهای نمایش در اندازه های مختلف را می توان برای بیش از ۶۰ نوع مشخصه گوناگون و سیگنال ها برای اهداف نمایشی گوناگون به کار برد.

الف- نمایشگر7 قطعه ای نمونه از جنس دیود نوری

D1SA  واحد نمایش 7 بخشی

D1SC واحد نمایش 7 بخشی

ب- نمونه نصب پانل

D5Y واحد نمایش فقط نوع نشانگر

D5W  واحد نمایش فقط نوع نشانگر

ج- نمایشگر16 قطعه ای نمونه از جنس دیود  نوری

D1AA واحد نمایش 16 بخشی

د- نوع نمایش هوشمند

DS/DA قابل گسترش تا 24 رقم و اتصال لمسی تکی و جایگزین

مشاهده به صورت جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
تماس برای قیمت
واحد نمایش 16 بخشی
تماس برای قیمت
واحد نمایش 7 بخشی
تماس برای قیمت
قابل گسترش تا 24 رقم و اتصال لمسی تکی و جایگزین
تماس برای قیمت
واحد نمایش 7 بخشی
تماس برای قیمت
واحد نمایش فقط نوع نشانگر
تماس برای قیمت