برگزاری دوره آموزشی اینورتر LS

Friday, 6 November 2015

دوره آموزشی اینورترهای LS به مدت دو روز در سیزدهم و چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۴ در سالن آموزش شرکت ایمن تابلو برگزار گردید.

تصوریر شرکت کنندگان در دوره آموزشی اینورترهای LS

در این دوره آموزشی پس از معرفی اصول عملکرد موتورهای القایی، مزایای استفاده از اینورترها (VFD) در راه‌اندازی موتورهای آسنکرون بررسی و تحلیل گردید. سپس، بعد از کسب آشنایی کلی با درایوهای AC شرکت LS، اینورتر iS7 مورد بررسی و تست قرار گرفت. در این مرحله تک تک تنظیمات و قابلیت‌های مهم iS7 به همراه کاربرد آنها شرح داده شد و توسط شرکت کنندگان مورد تست عملی قرار گرفت.

تست عملی اینورترهای LS مدل‌‌های iS7 و S100

تدریس این دوره را مهندس اقتداری، مدیر فنی اتوجهیز به عهده داشتند و رئوس مطالب طرح شده در این دوره آموزشی به شرح زیر بود:

معرفی موتورهای AC

 • بخشهای اصلی موتور AC
 • انواع موتورهای AC
  • موتورهای سنکرون
  • موتورهای آسنکرون
   • انواع موتورهای آسنکرون
   • خصوصیات موتورهای آسنکرون
   • پلاک موتورهای آسنکرون
   • منحنی گشتاور/ سرعت
 • کنترل دور موتورهای آسنکرون توسط اینورتر
  • روش انتخاب اینورتر برای یک موتور
  • معرفی ساختار داخلی اینورتر
   • مدولاسیون پهنای باند
  • عملکرد V/F Ratio
  • معرفی Vector Control
  • ایجاد حالت ترمزی توسط اینورتر
   • شرح روش ترمز با تزریق DC
   • شرح روش ترمز به صورت دینامیکی
   • معرفی روش ترمز Regenerative
   • معرفی روش ترمز Plugging
  • بررسی هارمونیک ها و روشهای حذف آن

معرفی اینورترهای  شرکت LS

 • iE5
 • iC5
 • iG5A
 • iP5A
 • iS7
 • iV5

روش کار با اینورترهای iS7 و بررسی قابلیتهای مهم آن

 • آشنایی با iS7
 • مشخصات فنی
 • نصب
 • سیم بندی قدرت و کنترل
 • تجهیزات جانبی
 • روش کار با صفحه کلید
 • بهره بردای از عملکردهای اصلی
 • بهره برداری از عملکردهای کاربردی
 • استفاده از قابلیتهای نمایشی جهت مانیتورینگ متغیرهای مهم
 • تنظیم قابلیتهای حفاظتی
 • تواناییهای شبکه سازی (Communication)
 • بررسی های دوره ایی و رفع عیب
 • نصب و راه اندازی اینورتر و موتور و تست تنظیمات مهم به صورت عملی توسط شرکت کنندگان در طول دوره

روش کار با اینورتر S100

 • روش کار با صفحه کلید
 • بهره بردای از عملکردهای اصلی  به صورت عملی توسط شرکت کنندگان در دوره

نرم افزار DriveView

 • روش برقراری شبکه بین DriveView و اینورتر iS7
 • بررسی قابلیتهای DriveView
  • تنظیم اینتورتر با استفاده از DriveView
  • ذخیره سازی تنظیمات اینورتر در کامپیوتر
  • اعمال تنظیمات ذخیره شده در کامپیوتر به اینورتر
  • رسم نمودار بر اساس متغیرهای لحظه ایی اینورتر
  • بررسی سایر تواناییهای DriveView

پرسش و پاسخ

تصویر چگونگی رسم نمودار متغیرهای اینورتر بوسیله نرم‌افزار Drive View

دانلود محتوی آموزشی دوره اینورتر LS

  LS Inverter Course 1394-08-14
  LS_Drive_View.zip
نظر شما