M4Y/M4W/M5W/M4M

Volt meter
تولید کننده: autonics
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی

حداکثر. صفحه نمایش: 19،999 (M5W)، 1999یگران

عملکرد  خودکار صفر یا عملکرد HOLD به M5W

عملکرد انتخاب مقدارRMS / AVG  ولتاژ AC

صفحه نمایش LED با  7 سگمنت

اندازه قالب با مشخصات DIN

شاخص، نوع خروجی از پیش تعیین شده منفرد، نوع خروجی از پیش تعیین شده مضاعف

 

 

 

برچسب های محصول