PRDCM

PRDCM حسگر مجاورتی نوع اتصال فاصله طولانی
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی

● فاصله سنجش طولانی (1.5 تا 2 برابر فاصله طولانی سنجش تضمین شده در مقایسه با مدل های موجود)
● دوام پیشرفته به دلیل قالب موجود جامع و ساختار کلاهک عقب (به روز رسانی شده) 
● آسان برای بررسی عملیات از زوایای مختلف با 4 سمت LED (به روز رسانی شده) 
● کوتاه شدن زمان تعمیر و
نگهداری
بهبود مقاومت در برابر نویز با IC اختصاص
● حفاظت از موج توکار ، حفاظت قطب معکوس، مدار حفاظت از جریان اضافی
● LED قرمز نشانگر عملیات
● ساختار حفاظتی IP67 (استاندارد IEC) کاربردها * بازرسی نقص نوار نقاله  
مواد غذایی کنسرو شده 

 

کاربردها: بازرسی نقص برای نوار نقاله برای مواد غذایی کنسرو شده