TC3YF

DIN W72 × H36mm کنترل کننده دما انجماد /یخ زدایی
تماس برای قیمت

ویژگی های اصلی
• کنترل ON / OFF
• مشخصات ورودی - مشخصات عمومی: NTC (ترمیستور)، گزینه: RTD (DPt100Ω)
• محدوده صفحه نمایش دما
نوع سنسور NTC: -40.0 تا 99.9 ℃ (-40 تا 212 ° F)
نوع سنسور RTD: -99.9 تا 99.9 ℃ (-148 تا 212 ° F)
• پشتیبانی از عملکردهای تاخیری مختلف برای استفاده از انجماد
• عملکرد انتخاب یخ زدایی خودکار / دستی ، تاخیر راه اندازی کمپرسور، تاخیر عمل مجدد، زمان ON حداقل ، تاخیر پایان یخ زدایی، تاخیر عملیات تبخیر- فن
• عملکرد اصلاح ورودی
• فعال کردن برای تنظیم دوره عمل برای حفاظت از کمپرسور در خطا.

 

 

 

برچسب های محصول