VFD022M43

اینورتر 2.2KW دلتا سه فاز با توان 3 اسب
تومان