VFD037B23

اینورتر دلتا تک فاز 3.7KW تیپ VFD-B با ورودی تک فاز 220V توان اسب 5
تومان