دسته بندی‌ها
آرشیو بلاگ

چرا اینورتر LS گاهی بدون ارسال هیچ خطایی متوقف می‌شود؟

چرا اینورتر LS گاهی بدون ارسال هیچ خطایی متوقف می‌شود؟

چرا اینورتر LS گاهی اوقات بدون ارسال هیچ پیغام خطایی متوقف می‌شود؟

به دو دلیل ممکن است که اینورتر LS بدون ارسال هیچ پیغام خطایی متوقف شود.

حالت اول، وقوع مقطعی شرایط «کاهش ولتاژ» یا همان "Low Voltage" است. در این شرایط اینورتر، خطای "Low Voltage" را صادر نموده و متوقف می‌شود. حال تصور کنید بعد از مدتی سطح ولتاژ مجددا به حالت نرمال بازگردد. از آنجایی که خطای "Low Voltage" فعال شونده با سطح است، پس از بازگشت به شرایط نرمال، این خطا نیز حذف می‌شود اما اینورتر مجددا به حالت "Run" باز نمی‌گردد.

برای اینکه اینورتر پس از قطع و مصل مجدد برق به صورت خودکار به حالت "Run" بازگردد باید پارامتری به نام "Power on Run" یا "Power on Start" را فعال نمایید. نام این پارامتر ممکن است در مدل‌های مختلف اینورتر LS کمی متفاوت باشد.

حالت دوم، زمانی است که جریان خروجی به شکل ناگهانی افزایش یابد. در این شرایط اینورتر تغذیه موتور را قطع کرده و جریان را کنترل می‌کند. این فرآیند "Current Suppression" نامیده می‌شود.

زمانی که Current Suppression رخ می‌دهد ممکن است اینورتر، موتور را متوقف کند و هیچ پیغام خطایی را نشان ندهد و یا اینکه پیغام خطای «اضافه بار» یا همان "Overload" را نمایش دهد.

منبع: LS FAQs, Drive Solution, Low Voltage VFD

نظر شما